Podprite projekt

Podarite dih tudi vi!

Vaš prispevek je dragocen in naša skupna naložba v ozelenitev z drevesi je pomembna tako za prihodnost vašega okolja kot tudi zdravje vseh nas.

Postanite donator!

Pred vami je izjemna priložnost, da podprete projekt Podari dih s svojo donacijo. Pridružite se družbi izjemnih in okoljsko naprednih posameznikov, podjetij ter institucij, ki nam že pomagajo pri doseganju trajnostne vizije občine Selnica ob Dravi.

Zakaj so drevesa odlična naložba v prihodnost?

Gradimo z naravnimi materiali

Lesen vrtec je grajen s tehnologijo iQwood, ki zagotavlja zdravo bivalno okolje s čim manjšim ogljičnim odtisom v celotnem življenjskem ciklu hiše. Na trajnosten način pridobljen les, zagotavlja dolgo življenjsko dobo konstrukcije, ki je povsem brez lepil, kemikalij in kovin, saj so stene in stropi iz križno zloženih lesenih plošč, trdno spojenih z masivnimi lesenimi mozniki.

Skrbimo za čebele

S pogozdovanjem bomo utrli pot izdelavi učnega čebelnjaka. Ta predstavlja nadaljevanje izjemno uspešnega šolskega projekta, ki ga selimo že v predšolsko dobo.

Bivamo z naravo

S skrbjo za drevesa se bodo otroci naučili živeti z naravo in skrbeti za rastline. Čas bodo lahko aktivno preživljali v bližini dreves, ki izboljšujejo kakovost zraka.

Zmanjšujemo ogljični odtis

Zniževanje ogljičnega odtisa je visoko na prednostnem seznamu Evropske unije. Letno lahko eno drevo odstrani okoli 30 kg ogljikovega dioksida oziroma skoraj 1 tono v 30 letih. S sajenjem dreves bomo aktivno prispevali k zmanjšanju ogljičnega odtisa v Sloveniji.

 

Naši donatorji o projektu Podari dih

Svetla prihodnost in kakovost življenja nista le cilj in odgovornost posameznika, da doseže lastno ravnovesje z okoljem, uravnoteži le svoje potrebe in razvije zdrav način življenja, druženja in strpnost – sta tudi cilj in odgovornost do prihodnjih generacij. Otroci si zaslužijo odraščati v njim prijaznem okolju, kjer se bodo dobro počutili in uspešno razvijali. Nedvomno jim bo v naši občini to omogočeno v novem vrtcu.

Kot babica in občanka Selnice z vsem srcem podpiram aktivnosti, ki so naravnane k temu, da naš novi vrtec čim prej odpre svoja vrata!

Stanka Breznik,
predsednica Društva upokojencev Selnica ob Dravi

Ponosni smo, da gradimo okolju in otrokom prijazen vrtec ter da delujemo v okviru akcije Podari dih. Pred vrtcem smo posadili lipo, ki velja za simbol slovenstva. Prizadevali si bomo zasaditi čim več dreves, saj se zavedamo, da s tem zmanjšujemo količino CO₂, izboljšujemo kakovost zraka in prispevamo k boju proti globalnemu segrevanju. Trudimo se, da bi našim otrokom in prihodnjim generacijam omogočili kakovostnejše bivanje.

Manja Kokalj, prof.
ravnateljica OŠ Selnica ob Dravi

S projektom Podari dih pozitivno spodbujamo vzgojo za trajnostni razvoj, odgovornost do sebe, sočloveka in drugih živih bitij ter okolja, v katerem živijo naši malčki in otroci.
S posebno iskrenostjo izražam podporo projektu Podari dih, saj ga vidim kot poseben mehanizem za uresničevanje vseh potencialov na področju trajnostnega razvoja v naši lokalni skupnosti in širše.

Mirjana Jesenek Mori,
pomočnica direktorja za pedagoško področje CŠOD, vodja doma CŠOD Škorpijon, članica strokovne skupine razvoja Sodobnih didaktičnih pristopov pri učenju na prostem