Za bolj zeleno, zdravo in aktivno prihodnost!

Zakaj Podari dih?

S projektom Podari dih skrbimo za naravo, gradimo trajnostne lesene stavbe in sadimo drevesa za neposredno zmanjševanje CO₂ v ozračju. To je eden od učinkovitih načinov, da skupaj ohranjamo naravo za prihodnje generacije.

Podprite projekt tudi vi!

Spoznajte projekt Podari dih

Kaj je podnebna nevtralnost?

Podnebna nevtralnost je stanje, v katerem se emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročamo ljudje, izenačijo s prizadevanji za njihovo zmanjšanje ali odstranitev iz ozračja. To pomeni, da ne povzročamo dodatnih emisij toplogrednih plinov, ki bi lahko prispevale k nadaljnjemu segrevanju ozračja in poslabšanju podnebnih razmer.

Kaj bomo naredili s sredstvi sponzorske akcije?

Z zbranimi sredstvi bomo v občini Selnica ob Dravi sledili začrtani poti trajnostnega razvoja. Lesen vrtec bomo opremili z okolju prijazno opremo in ustvarili kreativno notranjost ter zunanjost vrtca. Za doživetje otroštva v naravi bomo posadili čim več dreves.

Zakaj projekt Vrtec?

Projekt Vrtec je odgovor na več izzivov, s katerimi se sooča občina Selnica ob Dravi. Aktivnosti, ki potekajo v sklopu projekta, na trajnosten in trajnostnosten način rešujejo problematiko neprimernih in zastarelih prostorov obstoječega otroškega vrtca ter pomanjkanja notranjih in zunanjih površin za kakovostno in aktivno preživljanje časa.

5000

posajenih dreves

5000

sodelujočih in podpornikov

10000

m2

novih zelenih površin

7000

m2

novih športnih površin

Za zdrave ljudi v zdravi, podnebno nevtralni občini

Občina Selnica ob Dravi je mala občina v Dravski dolini, ki je odločno stopila na pot trajnostnega razvoja in podnebne nevtralnosti. Da mislimo resno, smo pokazali s pristopom k izvedbi številnih projektov, kjer v sodelovanju s podjetji, društvi in občani trdno stopamo po začrtani poti.

Zmanjšanje ogljičnega odtisa, zagotavljanje zdravega življenja in spodbujanje blaginje za vse generacije, spodbujanje trajnostne potrošnje in proizvodnje ter aktivno ukrepanje proti podnebnim spremembam in njihovim učinkom so naši primarni cilji.

Pridobivamo dokumentacijo za izgradnjo sončnih elektrarn, sodelujemo v projektu priprave energetske skupnosti s podjetji in občani, imamo električno vozilo za prevoz starejših in otrok, sonaravno urejamo hudournike, gradimo varne pohodne in kolesarske poti.

Eden izmed najpomembnejših projektov pa je izgradnja lesenega, nizkoenergijskega ter trajnostnega vrtca in športne dvorane ter vzpostavitev izobraževalno gibalnega centra. Uvajanje izobraževalnih in sonaravnih metod gibanja že v vrtcu temelji na številnih mednarodnih raziskavah in je osnova delovanja našega centra.

V vrtcu že izvajamo projekt športni karton, ki se že več let izvaja v šolah. Izvajanje že v vrtcu pa je eden izmed prvih primerov v Sloveniji, ki ga že lahko pokažemo, in eden redkih v svetu. Postajam primer dobre prakse občine, ki k problematiki okolja, zdravja ljudi in dobrobiti same skupnosti pristopa strateško, vseobsegajoče in trajnostno.

Že sedaj imamo obiskovalce, ki želijo pridobiti informacije, kako načrtujemo in kako gradimo. Zato postaja naša zgodba o izobraževalno gibalnem centru in drugih projektih veliko širša, postaja model za strokovno javnost na več področjih: načrtovanja in izvajanja gradenj trajnostnih lesenih gradenj, vsebinske oživitve objektov in multidisciplinarnega pristopa k doseganju ciljev Agende 2030 OZN.
Oglejte si naše projekte. »Podari dih« je del večjega načrta. Vabimo vas, da postanete del naše zgodbe. Na tak ali drugačen način.

Županja Vlasta Krmelj

dr. Vlasta KRMELJ,
županja Občine Selnica ob Dravi

Strateška usmeritev občine Selnica ob Dravi

Vizija Občine Selnica ob Dravi je postati najbolj zdrava občina do leta 2050. V ta namen vse svoje razvojne naloge na različnih področjih usmerja k zagotavljanju zdravja ljudi in okolja ter družbe kot celote.

Spoznajte projekt Vrtec

V občini Selnica ob Dravi trenutno deluje štirioddelčni starejši vrtec, ki zaradi velikih potreb svoje aktivnosti širi tudi v prostore šole, ti pa za dejavnost vrtca niso najboljši. Zato smo leta 2022 začeli gradnjo sodobnega in trajnostnega vrtca. Novi vrtec bo pripomogel k zmanjšanju emisij ogljikovega dioksida in bo energetsko učinkovitejši. Vrtec bo ponudil zdrave pogoje za delo in igro otrokom ter bo vključeval strokovno gibalno izobraževanje za otroke, kar prispeva k zdravemu telesnemu in psihičnemu razvoju otrok.

Napredovanje projekta Podari dih

Spremljajte naše korake na poti k ustvarjanju bolj trajnostnega okolja in si poglejte kaj vse smo do sedaj že naredili.

Podprite projekt tudi vi!

Podarite dih tudi vi!

Postanite sponzor ali donator in soustvarjajte z nami bolj trajnostno prihodnost za vse.

Imate vprašanje?
Mi imamo odgovor.