Strateška usmeritev občine Selnica ob Dravi

Zdrava Občina

Vizija Občine Selnica ob Dravi je do leta 2050 postati najbolj zdrava občina v Sloveniji. V ta namen vse svoje razvojne naloge na različnih področjih usmerja k zagotavljanju zdravja ljudi in okolja ter družbe kot celote.

Občinski svet je v aprilu 2019 potrdil zavezanost slediti ciljem trajnostnega razvoja, opredeljenih v Agendi 2030, ki jo je v letu 2015 sprejela Organizacija združenih narodov. V svojih izhodiščih za načrtovanje trajnostnega razvoja občine je zapisano, da je treba v dobro občank in občanov kot tudi sedanjih in prihodnjih generacij vse naložbe v občini izvajati na način, da se dosegajo zastavljeni cilji in upoštevajo načela trajnostnega razvoja. Občina se je v letu 2022 pridružila EU konvenciji županov za podnebje in energijo ter Misiji EU za prilagajanje podnebnim spremembam. Med drugim se je tudi zavezala, da bo vse aktivnosti izvajala v smeri doseganja podnebne nevtralnosti še pred letom 2050.

Da menimo resno, smo pokazali s pristopom k izvedbi številnih projektov, kjer v sodelovanju s podjetji, društvi in občani jasno stopamo po začrtani poti.

Občina Selnica ob Dravi se je zavezala zdravemu življenju na vseh ravneh družbe. Poleg zdravega okolja je gibanje osnova za vitalno življenje in zdravje. Zato je eden od prvih projektov vzpostavitev izobraževalno gibalnega centra. Zato ob šoli gradimo nov vrtec in športno dvorano. Objekti bodo grajeni na trajnosten, okolju prijazen način in predstavljajo pomemben gradnik pri uresničevanju naše vizije.

Športni kompleks

Vrtec

Izgradnja sodobnega, trajnostnega vrtca predstavlja temelj projekta Podari dih. Vrtec je osnova za vzpostavitev centra za gibalno vzgojo in izobraževanje, ki temelji na strokovnem izobraževanju in usmerjanju otrok od rojstva naprej. Velikost vrtca bo 10 oddelkov s površino 3.000 m2.

2.500 m2

250

sedežev

7.000 m2

zunanjih javno dostopnih
športnih površin

Športna dvorana

Nova športna dvorana bo omogočala najrazličnejše športne aktivnosti in tudi mednarodna tekmovanja, saj bo z velikostjo 2.500 m2 in z okoli 250 sedeži občino Selnica ob Dravi postavila na športni zemljevid Slovenije. Dvorana bo omogočala izvedbo tekmovanj najvišjega ranga, kot tudi brezplačno rekreativno vadbo, saj bo lahko gostila vse, ki želijo izvajati športne aktivnosti. Za dvorano smo že pridobili gradbeno dovoljenje, predviden začetek gradnje pa je v letu 2025.

Zunanje zelene površine z atletsko stezo in igrišči

Ustvarili bomo 7.000 m2 zunanjih javno dostopnih zelenih površin, namenjenih izvajanju gibalnih in športnih aktivnosti na prostem za vse prebivalce občine kot tudi obiskovalce. Površine bodo primerne za aktivno preživljanje časa v vseh starostnih obdobjih.

Izmerili bomo vpliv športnega kompleksa na zdravje

Po uspešni izgradnji objektov bomo v sodelovanju z raziskovalnimi institucijami spremljali učinke in rezultate najzgodnejše gibalne vzgoje pri otrocih kot tudi vpliv širše uporabe športnih objektov na zdravje in razvoj posameznikov ter celotne družbe.

Bralni Šprancir

Sprehod v naravi je lahko še bolj zanimiv, ko vam korak zaustavijo zanimive zgodbe ob poti. Na učni poti Bralni šprancir smo zasnovali bralne točke, kjer vas presenečamo z zanimivimi zgodbami in podatki, ki vaš sprehod naredijo še bolj vznemirljiv in poučen. Vabljeni na Bralni Šprancir v našo čudovito zeleno okolje.

Knjigobežnice

Knjižnica je vedno bogat vir informacij in zanimivh zgodb. Če ga združimo še s sprehodom v naravi, pa smo ujeli kar dve muhi na en mah. Obiščite posebne točke z zunanjimi knjižnicami Knjigobežnicami. Pokukajte v knjižnico na prostem, mogoče vas čaka nova vzmerljiva zgodba ali pa prijeten čustven nostalgičen spomin, ki vam bo polepšal dan.

Podprite projekt tudi vi!

Podarite dih tudi vi!

Postanite sponzor ali donator in soustvarjajte z nami bolj trajnostno prihodnost za vse.